top of page
כותר לוגיסטיקה.jpg

ייעול לוגיסטיקה 

            

מערך לוגיסטיקה ואחסנה בארגונים הינו הוצאה תפעולית גדולה היכולה להגיע לעד 50% מההוצאה התפעולית.
באמצעות ייעול המערך הלוגיסטי יכול ארגון להקטין את ההוצאה התפעולית והגדיל שורת הרווח.

תחומי המומחיות שלנו כוללים:

 • הטמעת מצוינות תפעולית בתהליכי מרלו"ג אחסנה והפצה

 • ייעול תהליכי ליקוט , אחסנה, קבלה,  טיפול בהחזרות , העמסה, ספירות מלאי ועוד

 • שיפור אמינות המלאי במחסן

 • צמצום טעויות בליקוט והעמסה

 • אפיון מערכות WMS לניהול מחסנים

 • התאמת פתרונות אחסנה מתקדמים: מינילואוד, מחסנים אוטומטיים, VLM , Pushback  

 • תכנון פונקציונאלי של שטחי אחסנה למקסום קיבולת האחסנה

 • התאמת אמצעי שינוע והרמה לצורכי הלקוח

 • פיתוח מודלים אנליטיים לניתוח צורכי שטחי אחסנה ומידוף של מחסנים חדשים

 • הגדרת מדדי לוגיסטיקה ומדדי אחסנה ( KPIS ) ואפיון dashbords לניהול ביצועים

 • יישום שיטת ארגון וסדר 5S  במחסן ע"פ מתודולוגית Lean management

 

הדרך שלנו לייעול התפעול הלוגיסטי ומקסום שטחי אחסנה:

 • אבחון כלל תהליכי העבודה הלוגיסטיים, ותהליכי ניהול המלאי 

 • איסוף וניתוח נתונים היקפי פעילות, תפוקה, אמינות מלאי, רמות מלאי, קיבולת אחסנה, ניצולת המחסן ועוד

 • זיהוי הכשלים ומוקדים שהינם פוטנציאל להתייעלות

 • יישום פתרונות best practice לצד אפיון פתרונות ייחודים לצורכים הייחודים שלכם

 • נציג ונדון יחד אתכם בממצאים והפתרונות האפשריים ונגבש תכנית העבודה ליישום ומדדי הצלחה

 • נוביל את תהליך יישום הפתרונות בהיבט של: תהליכים , תשתיות המחסן, מערכות מידע, ציוד וטכנולוגיה.

 • נוביל את הטמעת השינוי בארגון.

 • נמדוד את התוצאות - אנו מתחייבים להצלחה

פרויקטים לדוגמא:

 • שיפור מתמיד של תהליכי לוגיסטיקה בחמשת מפעלי אינדיגו

 • ניהול פרויקט הקמת המחסן והתשתית הלוגיסטית באתר אינדיגו בקרית גת

 • יישום תהליכי DFT , ניהול מלאי בשיטת שתי המגירות

 • יישום מודל תגמול למלגזנים ומלקטים

 • יישום תהליכי עבודה לצמצום טעויות ליקוט

 • פיתוח מודל למיקום פרטים במחסן במטרה לקצר את מסלולי הליקוט

 • ניהול פרויקט פיתוח והטמעת "ארגז שטראוס" כתחליף לארגז תנובה הירוק.

 • ניהול פרויקט חוצה 8 מפעלים להחלפת כלל משטחים עץ.

 • יישום תהליך חוצה ארגון לשיפור איכות המלאי המתקבלים למרלו"גים ממפעלי הייצור ומספקים

 • פרוייקט לאיזון עומסים ברמפות הקבלה

שטראוס.png
 • בפרויקט הקמת מחסן אוטומטי מינילאוד - פיתוח מודל תומך החלטה להגדרת לוגיקת האחסנה

 • פרויקט הקמת מחסן מיקור חוץ למטרו – ניתוח צרכים , הכנת פרוגרמה , תכנון פונקציונאלי .

 • פיתוח מודל לניתוח כדאיות שיטת אחסנה: מידוף כבד , שילוב מידוף קל , אחסנה ורטיקאלית בארונות VLM

אוריי.jpg
 • תכנון פונקציונאל של מחסן חדש

 • יישום 5S במחסן, שינוי בשיטת שריון מלאי להזמנה, החלפת המידוף וארקליות, החלפת כלי שינוע, כל הנ"ל הביאו להגדלת קיבולת האחסנה ב 60%.

 • אפיון ויישום WMS של נגב סופט במחסנים ובחצר

Untitled design.png

ייעוץ למנהל התפעול בתהליך אפיון צורכי מערכת  WMS Mantis  – מערכת לניהול מחסנים.

אפיון והטמעת כלל תהליכים לוגיסטיים Best Practice  : דיווח קליטה, ספירות מלאי, ניפוק מלאי לייצור, ליקוט הזמנות והכנת משלוחים

טבע הגליל.jpg

עיצוב תהליכי יצירת שריון רך של מלאי להזמנת לקוח ויצירת פקודת ליקוט לשורות מלאי זמין ומשוריין בלבד במועד המותאם אוטומטית לתוכנית ההפצה, ולפי סדר הליכה - יישום תהליכי   WMS ללא מערכת WMS, באמצעות התאמות חכמות במערכת ה ERP הארגונית Sap Business One .

ניהול פרויקט מעבר לאחסנת כלי עבודה במחסן אוטומטי ורטיקאלי VLM של חברת מודולה

מנועי.png
bottom of page