top of page

מערכת MES לניהול ומחשוב רצפת הייצור

MES -Manufacturing Execution Systems מערכת לניהול רצפת ייצור הינה חלק אינטגרלי ממערכות המידע הארגוניות ויעודה ניהול הפעילויות והאירועים ברצפת הייצור בקלות ונוחות - לא נותנות מענה לניטור פעילויות חומרים ומשאבים בקו הייצור ERPמערכת ה

מערכת מסוג MES באה להשלים את מערכות ה ERP מבחינת יכולתה לענות על הצרכים הבאים:

 • נראות מלאה של תהליך הייצור

 • מעקב מלאי בתהליך הייצור ((WIP ופקודות עבודה בתהליך ופעילויות

 • ניטור תפוקה מול הזמנה בזמן אמת

 • המערכת משתמש דיווחי ייצור אדם ידידותיים ואמינים ומייצרת דיווח מכונה אוטומטיים

 • משתמשת לדיווח ידידותי על בעיות איכות– בסיס לתהליכי ניהול האיכות

 • משתמש לדיווח על עצירות קו – קיצור וייעול תהליכי אחזקה מתקנת ומונעת

 • יצירת בסייס נתונים לניתוח תפוקות, ניצולת משאבים (OEE), זמני תקן , תקלות, בעיות איכות והנעה לפעולות התייעלות

 • בעזרת המידע שנאסף במערכת ניתן לבצע תכנון ייצור איכותי


נדרשת לך יכולת לקבל נראות מלאה של תהליך הייצור בזמן אמת? לקבל מידע מנותח על ביצועי הייצור? מערכת מסוג MES הן הפתרון לניהול רצפת הייצור. קיימות בשוק מספק מערכות MES מובילות והן נבדלות זאת מזו ב:

 • פונקציונאליות ומידת התאמה לצרכים ספציפיים

 • גמישות שינויים והתאמות

 • חווית משתמש

 • זמן הטמעה

 • מחיר

 • איכות וזמינות התמיכה אחרי מכירה


אנו מלווים חברות בתהליך בחינת הכדאיות בהכנסת מערכת MES, בחירת מערכת, אפיון צרכים מפורט לניהול פרויקט היישום וההטמעה

コメント


bottom of page