top of page
Depositphotos_3865374_xl-2015.jpg

תכנון הפצה

אחד האתגרים הקשים לפיצוח לחברות הינו יישום מערך הפצה יעיל, חסכוני, גמיש, איכותי ושירותי.
מערך ההפצה הינו אחת ההוצאות התפעוליות הכבדות בארגונים. תכנון הפצה איכותי טומן בחובו פוטנציאל לחסכון תפעולי משמעותי לארגון, גם כאשר גם כאשר ההפצה מבוצעת בפועל ע"י קבלן המשנה במיקור חוץ, החיסכון יתגלגל בסופו של דבר לארגון. 
תהליכי העמסה, מסירה ללקוח, איסוף החזרות  -הינם באחריות מערך ההפצה, כשקיימת התשתית התהליכית, טכנולוגית הכשרה ומוטיבציה יוכל מערך ההפצה להשיג מצוינות תפעולית .   
 

תחומי ההתמחות שלנו כוללים:

 • מערכת תכנון הפצה 

 • אפליקציית מסופונים לנהגים, אפליקציה דווח מסירה POD

 • פיתוח מודלים אנליטיים לפריסה גאוגרפית אופטימאלית קווי הפצה

 • בפיתוח מודלי תגמול נהגים

 • צמצום טעויות העמסה

 • מדדים למערך ההפצה KPIS ולקבלני הפצה

 • יישום תהליכים הפצה ללא ניירת paper less 

 • ייעול תהליכי החזרה ואיסוף ע"י מערך ההפצה

 • ניתוח כדאיות הוצאת מערך ההפצה למיקור חוץ

הדרך שלנו לייעול מערכי הפצה בארגונים:

 • אבחון התהליכי הנוגעים באופן ישיר או עקיף בתהליך ההפצה (תכנון הפצה, העמסה ופריקה, החזרות ועוד) באמצעות יועץ לוגיסטי מומחה ומנוסה בתחום ההפצה.

 • איסוף וניתוח נתוני: היקפי פעילות נדרשת, הספק, ניצולת, ועלויות.

 • זיהוי הכשלים ומוקדים שהינם פוטנציאל להתייעלות

 • אפיון פתרונות:

  • אפיון תהליכים עבודה Best Practice בתכנון ובקרת ההפצה

  • ייעול תהליכי העבודה הארגוניים שמזינים את תהליך ההפצה או מוזנים ממנו

  • המלצה על מערכות, טכנולוגיות ומודלים להשגת אופטימיזציה של מערך ההפצה

  • אפיון ההתאמות הנדרשות במערכות המידע הארגוניות

  • הגדרת מדדי תהליך KPIS ודוחות בקרה/ Dashboards

  • מודלים לתגמול נהגים  - אופציונאלי

 • הצגת הממצאים, הפתרונות האפשריים - דיון ואישור תכנית עבודה ליישום

ניהול פרויקט יישום הפתרונות: אפיון תהליכים ומערכות מידע / פיתוח מודלים לתכנון ההפצה / הובלת השינוי, הטמעת תהליכים ומערכות

פרויקטים לדוגמא:

 • אפיון צרכים ממערכת בקרת מסירה POD לשימוש נהגי הפצה . יושמה ע"י Zetes

logo 7.jpg
 • אפיון אפליקציה לשימוש נהגי הפצה  - קבלת תוכנית הפצה יומית, דיווח מסירה ללקוח, דיווח פערים וחריגים, דיווח החזרות.

 • יישום תהליך חתימת לקוחות על תעודות משלוח דיגיטאלית והתממשקות התעודה למערכת המידע הארגונית  -ביטול פעילות סריקת תעודות וחסכון של מאות שעות אדם בשנה.

Untitled design.png
 • פיתוח מודל ייחודי לתכנון אופטימאלי תקופתי של חלוקת גאוגרפית של הארץ לקווי הפצה, פוליגומים, מבוסס נתונים. יצירת קווי הפצה מאוזנים וניצולת אופטימאלית של מערך ההפצה. 

 • תכנון הפצה - אפיון והטמעת כלים במערכת ה SB1 ERP לתכנון ובקרת ההפצה.

 • הגדרת מדדים KPIs למדידת ביצועי מערך ההפצה ומערך ההובלה – ניצולת משאיות, ניצולת מערך ההפצה, עלויות תפעול, תאונות, נזקים לסחורה, שמירה על טמפ' קירור ועוד

 • ייעול תהליך קבלה ושקילה מכליות חומרי גלם וטיפול בפערי משקל

 • ייעול תהליכי תפעול ובקרה של מערך טכנאי שטח , הגדלת תפוקת המערך וקיצור זמני טיפול בתקלות באתרי הלקוח.

אמיר הנדסה
bottom of page