top of page
shutterstock_1151999822.jpg

שיפור תהליכים

לתהליכי העבודה בארגון השפעה מכרעת על איכות השירות והמוצר, היקף משאבים והוצאות תפעול, שביעות רצון עובדים, 

​זרימה וסנכרון חומר ומידע. בשורה התחתונה ניתן להגדיל את שורת הרווח באמצעות ייעול תהליכים.  

תחומי המומחיות שלנו כוללים:

 • עיצוב תהליכים רזים, יעילים, Right First Time , יישום LEAN

 • הבניית תהלכי S&OP מתודולוגיה לסנכרון מתמיד בין מכירות לתפעול

 • סטנדרטיזציה של תהליכים, כתיבת נהלים

 • חידוד הגדרות תפקיד ומבנים ארגוניים  

 • ניהול איכות - הטמעת תרבות וכלים למניעת טעויות ושיפור מתמיד

 • ניהול ביצועים - הגדרת מדדים יעדים, יישום כלי מדידה ובקרה

 • מקסום מערכות המידע הארגוניות לתמיכה אופטימאלית ובתהליכי העבודה

 • יישום מצוינות תפעולית & יישום מצוינות תהליכית
   

המתווה של טובילין ליישום מצויינות תהליכית.jpg

אבחון המצב הקיים

בטרם יחל האבחון יתקיים שלב מקדים של הכירות עם הנהלת הארגון - הבנת הצרכים, המיקודים וצפיות של הנהלת הארגון ממהלך בשיפור.

מומלץ שהנהלת הארגון תתקשר את הפרויקט לבעלי העניין פנימיים תבצע תאום צפיות בישיבת התנעה או לפחות במייל תקשור.

 יועץ מטעמנו ילווה את תהליך התקשור ככל שיידרש. 


בשלב האבחון יועץ לשיפור תהליכים וניתוח מערכות מטעם 2B-Lean יבצע אבחון עומק של המצב הקיים תוך התייחסות להיבטים הבאים:

במסגרת האבחון ינותחו גורמי השורש לבעיות וכשלים במצב הקיים, והאתגרים התפעוליים בהם איתם מתקשה הארגון להתמודד במצב הקיים. כמו כן, המוקדים שהינם פוטנציאל לשיפור וחיסכון.

גיבוש פתרונות

בשלב זה יגובשו הפתרונות שיתנו מענה לאתגרים והכשלים איתם מתמודד הארגון היום, ולהשגת שיפור בביצועי הארגון:

 • פתרונות טכנולוגיים קיימים  - הצגת חלופות וניתוח כדאיות ליישומן ROI

 • פתרונות תהליכיים Best Practice

 • פתרונות Tailor Made לצרכים הייחודיים של הלקוח  - בהיבט של מבנה תהליך, התאמת מערכת המידע, מודלים הנדסיים לתכנון.

 • שינויים מומלצים במבנה ארגוני ובהגדרת האחריות וסמכות של בעלי תפקיד בתהליכים

 • ניהול ביצועים: הגדרת המדדים שרצוי למדוד, אמצעי IT ליצירת דוחות ו dashboard לשיקוף הביצועים , שגרות ניהול.

דיון ואישור תכנית ליישום

בשל בזה יועבר ללקוח מסמך האבחון הכוללת המלצות לפתרונות אפשריים בכל ההיבטים שפורטו לעיל.

נקיים דיון עם מנהלת הפרויקט מעם הלקוח בו נציג ונדון בממצאים, בפתרונות ובמתווה המוצע על ידנו יישום שינוי שיביא להשגת המטרות העסקיות שהציג הלקוח.

הלקוח יתעדף את כלל המהלכים שברצונו ליישם. תוצרי של שלב זה הינם:

 • תכנית יישום הכוללת לוח זמנים ( גנט ) ואומדן תקציב נדרש.

 • הגדרת המשאבים הארגוניים שידרשו לטובת הפרויקט (ועדת היגוי, Owner, צוותי פרויקט, משאבי IT, וכו'...)

 • מדדי הצלחה של הפרויקט

אפיון מפורט

בשלב זה נבצע:

 • אפיון מפורט של תהליכים

 • חידוד הגדרות תפקיד ועיצוב המבנה ארגוני

 • אפיון צרכים ממערכות המידע

 • אפיון ממשקים בין מערכות הארגון

 • אפיון מודלים אנליטיים לתכנון הפצה, מחסנים, הצטיידות ועוד – במידת הצורך

ביצוע ויישום

לתהליך הכנסת מערכת חדשה, או ביצוע התאמות במערכת קיימת היבטים טכניים רבים המצריכים מומחיות במערוכת מידע.
בארגונים בהם לא קיימת היכולת פנימית לנהל את תהליך בהיבט המקצועי של הכנסת/התאמת מערכת מידע , יתרון גדול הוא שהתהליך ילווה מקצועית עי יועץ שביצע את האבחון מכיר בשל בזה את הצרכים של הארגון מחד, ואת יכולות המערכת מידך.

 

יועץ שכשאומרים לו "אי אפשר" יודע לא להתפשר על קבלת המוצר הטוב והמותאם ביותר לצורכי הלקוח.
 

יועץ חיצוני ,ואובייקטיבי, שמייצג את האינטרסים של הלקוח מול חברת היישום שידחוף לפתרון המיטבי מנקודת המבט צורכי הלקוח.

 • סיוע ללקוח באיתור ספקי מערכות וחברות יישום

 • הצגת מסמך הצרכים לחברות היישום על פיו יכינו הצעות מחיר

 • לווי הלקוח בבחינת הצעות מחיר שיתקבלו מספקי מערכות ומיישמים

 • לווי מטעם הלקוח של תהליך הכנת מסמך הנחיות למיישמים ומפתחים (אפיון IT מפורט)

 • בדיקת ואישור מסמכי האפיון המפורט של חברות היישום מטעם הלקוח

 • אפיון בדיקות הקבלה וניהול תהליך ביצוע בדיקות הקבלה והעברת ריג'קטים לספקים בהתאם לצורך

 • ניהול תהליך הדרכות למשתמשים

 • ניהול תהליך העלייה לאוויר

 • לווי תהליך ההטמעה

ניתוח תוצאות וביצוע התאמות בהתאם לצורך

סיכום והעברת מקל

בשלב זה יוצגו התוצאות הפרויקט אל מול היעדים ההצלחה שנקבעו בתחילת הדרך.

יבוצע סיכום הפרויקט במסגרת ההנהלה ו/או מנהלת הפרויקט.

תבוצע "חפיפה" לגורם אחראי מטעם הלקוח להמשך שיפור מתמיד של התהליך

למאמרים נוספים בנושא

פרויקטים לדוגמא:

האבחון.jpg

ייעול ומחשוב כלל תהליכי החברה – מקבלת הזמנה ועד אספקתה, תהליכי הצטיידות בחומרי גלם, תכנון וניהול ומעקב הייצור, תהליכי מכירה ושילוח ללקוח.
אפיון הממשק בין אתר המכירה למערכת ה ERP  של החברה, למערכות סליקה ולמערכות משלוחים של חברות שילוח. 

טבע הגליל.jpg

אבחון תהליכי "דרכה של הזמנת לקוח" בחברה וגיבוש המלצות לשיפור תהליכי תכנון הייצור, S&OP, תכנון משלוחים ועוד. ממצאי האבחון שמשו את כתר ליישם מהליכי שיפור ארגוניים.

 • אבחון תהלכי העבודה במגוון בתי אריזה המבצעים עבור חברת הדקלאים משווקת התמרים הגדולה בארץ, ובין הגדולות בעולם.

 • פיתוח מודל הנדסי אנליטי לתמחור עבודות ייצור המארזים השונים ע"י בתי אריזה.

 • שיפור תהליך חוצה ארגון של העבר אריזות מוצרים מרעיון שיווקי פיתוח לייצור של אריזות מוצרים קיצור התהליך ב 30%.

 • התאמת תהליכי עבודה חוצי ארגון ואצל ספקים למעבר למרלו"ג אוטומטי.

 • שיפור תהליך הרכש העקיף בחברה, אפיון יישום תהליכי עבודה שאפשרו לרכש שליטה ובקרה

 • לווי מנטורינג מקצועי למנהלת הרכש

אפיון ויישום פתרון לניהול זרימת החומר והמידע בקוו הייצור מכלול ראש כותב של מכונות הדפוס הדיגיטאלי המשלב אופטיקה, אלקטרוניקה ומכניקה. כאשר זרימת המכלול בין תחנות העבודה נקבעת בהתאם לתוצאות בדיקה בסוף כל תחנה ואינה קבועה. בעיה שהוגדרה כלא פתירה במשך 10 שנים....

במעבר פלאפון לניהול שרשרת אספקה חלקי החילוף inhouse והקמת מרלו"ג – אפיון כלל תהליכי העבודה: קטלוג, בקרת תצורה, הערכות לוגיסטית לתמיכה בדגמים מכשירים חדשים, ניהול תהליכי תיקונים במיקור חוץ, עיתוד מלאי, הערכת ספקים, KPIs, איכות השירות למרכזי השירות ועוד

 • יישום LEAN (ייעול תהליכים) בשרשרת האספקה – הזמנות, תכנון ייצור, אחסנה, רכש, הפצה.

 • חידוד הגדרות תפקיד ואחריות וסמכות בתהליך.

 • פיתוח מודלים לתכנון ייצור והצטיידות.

Untitled design.png
bottom of page