top of page
ניהול פרוייקטים סדנת.jpg

  סדנא - "ניהול פרויקטים"

מה בסדנא:

  • הכרת מתודולוגית ניהול פרויקטים בשיטת 8 השלבים

  • כלים וכללים לתפעול כל אחד משלבי הפרויקט.

  • ההיבטים שאסור להתעלם מהם: מנהלת הפרויקט וצוות הפרויקט, תקשור, שגרות ניהול, כלי ניהול ובקרה, המפתחות להצלחה בלעדיהם לא יוצאים לדרך, ניהול סיכונים, בדיקות כדאיות ROI, הגדרה וניהול משאבים ותקציב.

  • תרגול ניהול פרויקט (סימולציה).

  • הנעה באמצעות זיהוי סגנונות תקשורת.

סדנת ניהול פרויקטים.jpg

מרצה: קרן בר​

​למי מיועדת ההרצאה?

עובדים וראשי צוותים

משך ההרצאה: 6 שעות

bottom of page