top of page
למאמר ייעול תהליכי אחסנה.jpg

  הרצאה - "חדשנות טכנולוגית בשרשרת האספקה"

ההרצאה חושפת את המשתתפים לחדשנות טכנולוגית הרלוונטית למגוון תחומי שרשרת האספקה.  

​לפתרונות חדשניים להתייעלות אנרגטית במרלו"גים.

לשיטות לאוטומציה ורובוטיקה בתהליכי ליקוט ואחסנה בחזית הטכנולוגיה.

לכלים ומערכות מתקדמות לייעול התכנון ועיתוד המלאי, בקרת הייצור, ההפצה.  
לאמצעים מובילים לדיגיטציה, ניטור ובקרת הזרימה בשרשרת האספקה.

חדשנות טכנולוגית בשרשרת האספקה

מרצה: קרן בר​

​למי מיועדת ההרצאה?

ראשי צוותים ומנהלים בשרשרת האספקה, לפורום ההנהלה הארגוני

משך ההרצאה: 90 דק

bottom of page