top of page
להרצאה על ניהול האיכות.jpg

  סדנא - "ניהול האיכות"

מה בסדנא:

  • הכרת יסודות האיכות ארגונית

  • "מחירי" אי איכות לארגון

  • כלים ושיטות וזיהוי סיבות השורש לבעיות איכות.

  • יישום פעולות מונעות או מתקנות 

  • מעגל האיכות של דמינג

  • תרגול ניתוח אירוע בעזרת סימולציה קבוצתית

סדנאת ניהול איכות

מרצה: קרן בר​

​למי מיועדת ההרצאה?

עובדים וראשי צוותים

משך ההרצאה: 6 שעות

bottom of page