top of page
כהה נמוך.jpg
למאמר ייעול תהליכי אחסנה.jpg

הרצאה:

ההרצאה חושפת את המשתתפים לחדשנות טכנולוגית הרלוונטית למגוון תחומי שרשרת האספקה.  

​לפתרונות חדשניים להתייעלות אנרגטית במרלו"גים.

למידע נוסף

להרצאה B Industry 4.jpg

הרצאה:

חדשנות טכנולוגית מאיצה את התפתחות התעשייה.

הקיטור, החשמל, והמחשב – שלוש טכנולוגיות שכניסתן, כל אחת בתקופתה, הביאה למהפכה

למידע נוסף

למאמר ייעול תהליכי אחסנה.jpg

הרצאה:

ההרצאה חושפת את המשתתפים לעקרונות, לתפיסה ולכלים היישומיים הבולטים של מתודולוגית המצוינות התפעולית.

למידע נוסף

Depositphotos_18848475_l-2015.jpg

 

מבוא ל LEAN

כיצד נזהה ונבטל את הבזבוזים בתהליך.

ניהול ובקרת ביצועים

למידע נוסף

סדנא:

לסדנאת ניהול פרוייקטים 2.jpg

 

כלים וכללים לתפעול כל אחד משלבי הפרויקט.

ההיבטים שאסור להתעלם מהם: מנהלת הפרויקט וצוות הפרויקט, תקשור ועוד

למידע נוסף

סדנא:

לסדנאת האיכות לא לבאנר.jpg

 

"מחירי" אי איכות לארגון

כלים ושיטות וזיהוי סיבות השורש לבעיות איכות.

יישום פעולות מונעות או מתקנות 

למידע נוסף

סדנא:

bottom of page